Ná káve so psychologičkou

Rozprávame sa o deťoch, o výchove, o vývine detí.

Témy, ktoré budeme u nás postupne preberať

  • Ako podporovať samostatnosť a zdravé sebavedomie detí (prečo je to dôležité, aké máme možnosti, ako a prečo to nechceme robiť)
  • Obdobie vzdoru (psychologický význam tohto nevyhnutného obdobia, ako to prežiť, ako nereagovať nesprávne)
  • Životne dôležitá hra (psychologický význam hry, aké hračky ponúkať deťom, „agresívne“ hračky, ktorá hračka na čo je)
  • Ako uľahčiť adaptáciu (v jasliach a škôlke, 6 tipov, ako sa pripraviť, aké môžeme očakávať ťažkosti)
  • Súrodenecké vzťahy (žiarlivosť, rivalita, ich riešenie, posilnenie súrodeneckých vzťahov)
  • A mnoho ďalších tém

Prvá téma - Obdobie vzdoru a hranice - 6.3.2019 o 16:30

„bezhraničné“ deti 18 mesiacov – 3 roky

• Od akého veku máme začať nastaviť režim pre dieťa?
• Prečo je pre dieťa nevyhnutné, aby malo nejaký režim?
• Ako správne reagovať na dieťa v období vzdoru?
• O čom v skutočnosti obdobie vzdoru je?
• Aká je najdôležitejšia úloha rodičov v tomto vývinovom období?
• Po stretnutí budete vnímať obdobie vzdoru aj nevyhnutnosť nastavenia režimu inými očami. Získate podporu v tom, aby ste dávali deťom slobodu, ale aj nevyhnutné hranice. Budete vedieť ako reagovať, keď vaše dieťa vzdoruje a naučíte sa predchádzať týmto situáciám.

Close Menu