Tanči, tanči!

Tanečný krúžok plný huby a zábavy.

Kurz je vhodný pre deti od 2 do 4 rokov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Čaká nás tanec,

ale aj pohybové hry, gymnastika pre najmenších či hra na hudobné nástroje.

Pre deti od 2 do 4 rokov,

ktoré sa radi hýbu v rytme hudby.

Kurz rozvíja dieťa

po hudobnej, pohybovej, rytmickej aj sociálnej stránke, a to všetko hravým a zábavným spôsobom.

  • Tanec, hudba, zábava

  • Zapojiť sa môžu aj rodičia

  • Prvky detskej gymnastiky

  • Radosť z pohybu

  • Veľa pomôcok a hudobných nástrojov

Počas kurzu sa zabavíme a zatancujeme si na piesne rôznych žánrov – od pôvodných ľudových piesní (Tancuj,tancuj vykrúcaj), cez modernú hudbu (Macarena) až po súčasnú tvorbu pre deti (Miro Jaroš, Spievankovo). Popri tom si zaskáčeme, zacvičíme a zahráme sa rôzne pohybové hry. Deti budú taktiež zlepšovať svoje pohybové schopnosti na gymnastickej a prekážkovej dráhe. Predstavíme si aj rôzne hudobné nástroje a hru na nich, čím deti budeme prirodzeným a hravým spôsobom viesť k cíteniu rytmu a vytváraniu pozitívneho vzťahu k hudbe. Aktivity sa budú na každej hodine striedať s prihliadnutím na vek a záujem detí.

Kurz vedie Peťa Blaňárová

Lektorka Baby Balance a Tanči, tanči!

Kurz je vhodný pre deti od 2 rokov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.