Tanči, tanči!

Tanečný krúžok pre detičky od 2 do 4 rokov.

Kurz rozvíja dieťa po hudobnej, pohybovej, rytmickej aj sociálnej stránke, a to všetko hravým a zábavným spôsobom.

Čaká nás tanec, pohybové hry, gymnastika pre najmenších či hra na hudobné nástroje.

Cena kurzu je 77 eur (11 hodín)

Tanči, tanči!

Počas 10 hodín kurzu sa zabavíme a zatancujeme si na piesne rôznych žánrov – od pôvodných ľudových piesní (Tancuj,tancuj vykrúcaj), cez modernú hudbu (Macarena) až po súčasnú tvorbu pre deti (Miro Jaroš, Spievankovo). Popri tom si zaskáčeme, zacvičíme a zahráme sa rôzne pohybové hry. Deti budú taktiež zlepšovať svoje pohybové schopnosti na gymnastickej a prekážkovej dráhe. Predstavíme si aj rôzne hudobné nástroje a hru na nich, čím deti budeme prirodzeným a hravým spôsobom viesť k cíteniu rytmu a vytváraniu pozitívneho vzťahu k hudbe. Aktivity sa budú na každej hodine striedať s prihliadnutím na vek a záujem detí.

Cena kurzu je 77 eur (11 hodín)