Tanči, tanči!

Tanečný krúžok plný hudby a zábavy.

Pre deti od 2 do 4 rokov

Tancujeme v MAXe a na Piešťanskej v Trnave

Čaká nás tanec a hudobné nástroje

K tomu trošku gymnastiky a pohybu

Zábava, rytmika a obľúbené pesničky

  • Tanec, hudba, zábava

  • Zapojiť sa môžu aj rodičia

  • Prvky detskej gymnastiky

  • Radosť z pohybu

  • Veľa pomôcok a hudobných nástrojov

Počas kurzu sa zabavíme a zatancujeme si na piesne rôznych žánrov – od pôvodných ľudových piesní (Tancuj,tancuj vykrúcaj), cez modernú hudbu (Macarena) až po súčasnú tvorbu pre deti (Miro Jaroš, Spievankovo). Popri tom si zaskáčeme, zacvičíme a zahráme sa rôzne pohybové hry. Deti budú taktiež zlepšovať svoje pohybové schopnosti na gymnastickej a prekážkovej dráhe. Predstavíme si aj rôzne hudobné nástroje a hru na nich, čím deti budeme prirodzeným a hravým spôsobom viesť k cíteniu rytmu a vytváraniu pozitívneho vzťahu k hudbe. Aktivity sa budú na každej hodine striedať s prihliadnutím na vek a záujem detí.

Kurz vedie Peťa Blaňárová

Lektorka Baby Balance a Tanči, tanči!