Dochádzka

Odhlásenie z hodín, vyberanie náhradok či videá k vašim kurzom. To všetko na jednom mieste.​

Cez Dochádzku vidíte, na aké kurzy ste prihlasení, kedy sú vaše najbližšie hodiny a viete sa tiež z hodiny odhlásiť. Len takto ohlásená hodina môže byť následne nahradená v inom termíne. Z každého kurzu máte nárok na náhradné hodiny v prípade vymeškania, ktoré si viete v Dochádzke naplánovať a nahradiť v inom termíne.

Odhlásenie z hodiny je možné najneskôr deň vopred do 20:00.

Ak patríte do kategórie Mini1 a Mini2, v dochádzke tiež nájdete videá určené na domáce cvičenie.