Dochádzka

Odhlásenie z hodín, vyberanie náhradok či videá k vašim kurzom. To všetko na jednom mieste.​

Do dochádzky sa prihlásite zadaním mailu, ktorým ste sa registrovali. Následne vám príde do mailu link, ktorý vás presmeruje do vašej dochádzky. V nej vidíte všetky svoje prebiehajúce aj už absolvované kurzy. Kliknutím na názov kurzu sa vám zobrazia jednotlivé hodiny kurzu a môžete sa z nich odhlásiť, resp. vybrať si náhradnú hodinu.

Len odhlásená hodina môže byť následne nahradená v inom termíne. Z každého kurzu máte nárok na náhradné hodiny v prípade vymeškania, ktoré si viete v Dochádzke naplánovať a nahradiť v inom termíne. Odhlásenie z hodiny je možné najneskôr deň vopred do 20:00. Po tomto termíne sa odhláste prosím formou SMS na číslo 0908168954 (stačí poslať priezvisko a kurz).