Prihlásenie do dochádzky

Cez Dochádzku vidíte, aké máte aktuálne kurzy, kedy sú vaše najbližšie hodiny a viete sa tiež z hodiny odhlásiť. Len takto ohlásená hodina môže byť následne nahradená v inom termíne. Z každého kurzu máte nárok na 3 náhradné hodiny v prípade vymeškania, ktoré si viete v Dochádzke naplánovať.

Odhlásenie je možné najneskôr deň vopred do 20:00.

Close Menu