Kto sme

Tri Šišky s.r.o., Schumerova 26, 917 01, Trnava, IČO 51674432

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi Tri Šišky s.r.o., Schumerova 26, 917 01, Trnava, IČO 51674432 s svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, tel. kontaktu na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu dotknutej osoby na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@babybalance.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa

Ako dotknutá osoba a zároveň aj ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Súbory cookies

Ak sa registrujete na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri prihlasovaní. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť svoje osobné údaje.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Čo sú Cookies a ako s nimi narábame

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení pri prehliadaní našej stránky, ktoré sú následne z našej strany rozpoznávané. Existujú cookies, ktoré sa vymažú hneď po opustení našej stránky a také, ktoré Vo Vašom zariadení zostávajú aj po opustení stránky.
Nami využívané súbory cookies nám napomáhajú pri riadnom fungovaní našej internetovej stránky, získavaní informácii o nefunkčnosti časti našich stránok resp. pri jej oprave. Cookies nám tiež pomáhajú zisťovať z akého zdroja sa o nás ľudia dozvedeli, koľko ľudí našu stránku navštívilo a pod.

Funkčné a technické cookies: Tieto cookies máme len u seba a nezdieľame ich so žiadnou treťou stranou, pomáhajú riadnemu fungovaniu našej stránky, využívame ich pri prihlasovaní sa na kurzy cez Zooza systém.

Registračný systém Zooza na našich stránkach využíva tzv Session token: anonymizovaný identifikátor klienta. Tento token sám o sebe neobsahuje žiadne osobne údaje a je nevyhnutný na spravu dochádzky a kurzov. Táto cookie neslúži na sledovanie analytických údajov ani na profilovanie, ale výhradne na autorizáciu zákazníka a schvaľovanie operácii nad zákaznícky účtom.

Bez nich by naša stránka nemohla riadne fungovať. Cookies tohto druhu nám tiež umožňujú si zapamätať Vaše prihlásenie počas návštevy našej web stránky a preto sa nemusíte pri návštevách opakovane prihlasovať. Neumožňujú nám žiadny prístup k Vašim osobným údajom, na základe čoho od Vás súhlas na ich používanie nevyžadujeme.

Analytické cookies: Tieto cookies slúžia pre našu informácie o návštevnosti našej stránky, o spôsobe jej používania a o tom, akým spôsobom ste sa na našu stránku dostali. Na základe týchto súborov nezískavame žiadne osobné údaje, a informácie o našej stránke sa k nám dostávajú len všeobecne, anonymne a v dostatočnej miere zabezpečené. Preto od Vás súhlas za účelom používania takýchto cookies nepožadujeme. Na základe používania cookies môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj tretím stranám, konkrétne spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete používanie cookies obmedziť, resp. ich vymazať, najjednoduchším spôsobov je zakázanie používania cookies vo Vašom internetovom prehliadači, alebo vymazanie uložených cookies.