Zaraďovanie detičiek do skupín Baby Balance mini1 a mini2

Možno ste si všimli, že registrácia pre najmenšie deti v našich kurzoch Baby Balance mini1 a mini2 vyzerá inak, ako do ostatných kurzov – neregistrujeme na jednotlivé termíny, ale do „zberných košov“. Je to preto, aby sme si vedeli pred semestrom presne zatriediť detičky do skupín podľa veku a pohybového prejavu. Veríme, že takto utriedené skupinky majú najväčší zmysel pre detičky, aby už od prvej hodiny boli jednotné… Všetky detičky zo zberných košov zatriedime do skupín týždeň pred začatím semestra, v tomto čase vás aj budeme kontaktovať s vašim termínom cvičení…