Arte Dielňa Triška

Umelecký krúžok plný objavovania a hrania sa

Pre deti od 5 do 8 rokov

Tvoríme v Arbórii v Trnave

Sebarealizácia

Tvorivosť

Kreativita

Čaká nás hranie sa tvorivou činnosťou s rôznymi materiálmi.

(farebné papiere, výkresy, plátna, farbičky, fixky, voskovky, tempery, akrylové farby, plastelína, gombíky, bavlnky…)​
  • kreslenie

  • vystrihovanie

  • maľovanie

  • lepenie

  • koláže

  • obkresľovanie

Arte Dielňa Triška otvára priestor pre:

– sebarealizáciu

– voľnú tvorivosť

– kreativitu

– objavovanie, oceňovanie, zdieľanie a komunikáciu

– spoločne sa naučíme ako lepšie počúvať a vnímať seba a iných…

Kurz vedie Patrícia Kmeťová

Lektorka Arte Dielne Triška.

Som Patrícia Kmeťová, umelecká duša s darom reči a chuťou pre vypočutie detského srdiečka v procese tvorenia.
Pracovala som v Školskom klube detí ako vychovávateľka a učila som výtvarnú výchovu. Veľmi rada som pozorovala deti ako tvoria, volia si materiál a pomôcky a tiež užívajú si proces tvorenia. Najradšej som mala spoločné zdieľanie vytvorených prác a toho ako sa im pracovalo, tvorilo. Ja sama si užívam spoločný čas s deťmi, pretože môžem vidieť a počúvať ako vidia a vnímajú svet a seba v ňom.

Preto mám chuť dať deťom priestor a umožniť im voľné tvorenie cez dané pomôcky a materiál podľa ich fantázie a aktuálneho cítenia.
Spoločne sa stretneme a povieme si ku danej téme stretnutia. Na stoloch bude pripravený materiál, prípadne im poviem o technike, ktorú môžu robiť, ale tiež si môžu navoliť samy, čo budú a ako budú tvoriť.