Každé dieťa občas premôže strach. Ako mu pomôcť čeliť mu?

Na tomto stretnutí Na káve so psychologičkou sa budeme rozprávať o tom, ako vzniká strach u detí. Ktoré strachy v ktorom veku sú normálne? Kedy treba ísť za psychológom? Aký je rozdiel medzi strachom a úzkosťou? Ako reagovať, keď sa naše dieťa bojí? Stratégie, ako pomôcť dieťaťu čeliť strachu.

Na stretnutí Na káve so psychologičkou budem odpovedať aj na vaše otázky a odídete s praktickými odporúčaniami. Téma je vždy prispôsobená skupine rodičov, ktorí sa daného stretnutia zúčastnia.

Registrovať sa môžete na stránke organizátora trisisky.sk (Vyberte: Na káve so psychologičkou). Tešíme sa na vás.

Cena 15€ (12€ ak u nás cvičíte Baby Balance a Pohyb Hrou)

Tešíme sa na vás. Silvia Nováková z odetoch.sk a Tri Šišky.