Na káve so psychologičkou – nové témy a termíny

Ahojte, v novembri nás čakajú ešte dve prednášky v rámci sedení „Na káve so psychologičkou“

22. november: Ako a prečo vychovať samostatné dieťa?
Ako viesť deti k (väčšej) samostatnosti od útleho veku? Na tomto stretnutí Na káve so psychologičkou prinesiem konkrétne tipy a praktické rady, ako podporiť samostatnosť u svojho dieťaťa. Dostanete odpovede na otázky: Prečo je nevyhnutné viesť deti k samostatnosti v každom veku? Kedy začať? Ako to robiť a akým chybám sa vyvarovať? Čo sa stane, ak svojmu dieťaťu „nedovolíme“, aby bolo samostatné? Čo robiť v prípade, že dieťa nechce vykonávať činnosti samé, je plaché a neverí si?
Na stretnutí Na káve so psychologičkou budem odpovedať aj na vaše otázky a odídete s praktickými odporúčaniami. Téma je vždy prispôsobená skupine rodičov, ktorí sa daného stretnutia účastnia.

29. november (toto rátam za december 😀 – Odmeny a tresty – prečo nefungujú a čo používať namiesto odmien a trestov?
Uvedomujeme si, že ako rodičia máme korigovať správanie svojich detí. Chceme z nich totiž vychovať slušných a dobrých ľudí. Na tomto stretnutí Na káve so psychologičkou sa budeme rozprávať o tom, aký účinok majú odmeny a tresty? Prečo odmeny znižujú sebadôveru detí a tresty ničia naše vzťahy? Ako inak môžeme deti naučiť, čo smú a čo nesmú robiť? Ako máme zastaviť nevhodné správanie našich detí? A ako posilniť žiaduce správanie detí?
Na stretnutí Na káve so psychologičkou budem odpovedať aj na vaše otázky a odídete s praktickými odporúčaniami. Téma je vždy prispôsobená skupine rodičov, ktorí sa daného stretnutia účastnia.

Cena 15€ (12€ ak u nás cvičíte Baby Balance a Pohyb Hrou)
Prihlásiť sa môžete už teraz na trisisky.sk/prihlasenie

Tešíme sa na vás. Silvia Nováková z odetoch.sk a Tri Šišky.