Znakovanie Baby Signs®

Zaoberáme sa jednoduchými pohybmi a gestami, ktoré môžu bábätká využiť ku komunikácii ešte predtým, než začnú rozprávať.

Cena za kurz je 65 eur

Používanie znakovania


–          Znižuje frustráciu a vytvára pocit dôvery
–          Umožňuje deťom zdieľať svoj svet
–          Upevňuje puto medzi rodičom a dieťaťom
–          Ukazuje, ako veľmi sú deti múdre
–          Podporuje intenzívny emocionálny vývin
–          Posilňuje sebadôveru detí
–          Napomáha deťom v dobe, keď sa už učia hovoriť
–          Dáva impulz k intelektuálnemu rozvoju dieťatka

Počas prvého kurzu Baby Signs® sa rodičia a deti naučia znaky, ktoré využijú v každodenných situáciách pri: jedle, kúpaní, uspávaní, obliekaní, prechádzke v parku. Okrem toho sa naučia znakovať aj bežné zvieratká.

Kurz vedie Zuzana Šutová