Znakovanie Baby Signs®

Zaoberáme sa jednoduchými pohybmi a gestami, ktoré môžu bábätká využiť ku komunikácii ešte predtým, než začnú rozprávať.

Kurz je vhodný pre deti od 6 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Pre deti od 6 mesiacov

až pokiaľ nezačnú samé rozprávať.

Pomocou jednoduchých znakov učíme deti komunikovať.

Lebo už dávno majú čo povedať.

Upevňuje puto medzi dieťaťom a rodičom.

  • Znižuje frustráciu a vytvára pocit dôvery

    naozaj funguje
  • Umožňuje deťom zdieľať svoj svet

  • Ukazuje, ako veľmi sú deti múdre

  • Upevňuje puto medzi rodičom a dieťaťom

  • Podporuje intenzívny emocionálny vývin

  • Posilňuje sebadôveru detí

  • Napomáha deťom v dobe, keď sa už učia hovoriť

  • Dáva impulz k intelektuálnemu rozvoju dieťatka

Lektor Zuzana Šutová

Mama dvoch chlapcov, ktorá sa okrem ekológie a minimalizmu venuje práve znakovaniu detí a takto umožňuje deťom zdieľať svoj svet.

Kurz je vhodný pre deti od 6 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.