Rovnováha nielen v pohybe


Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu, podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.

Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.​

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.​

Semester JAR 2020 bol zrušený kvôli COVID-19

Prečo Baby Balance?

 • skupinové cvičenie s deťmi od 3 mesiacov​.
 • stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí
 • uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
 • podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
 • vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
 • je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

 • rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
 • tanečno – pohybové choreografie
 • riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav
 • základné rytmické cvičenia
 • pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov
 • rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí
 • relaxačné aktivity
 • orientácia v priestore a i.

Kategórie Baby Balance

Pri zaradení do kategórií nie vždy záleží len na veku dieťatka. Pri výbere kurzu v sekcii prihlásenie je pri každom kurze krátky popis, čo by drobec už mal vedieť, aby sa mohol zúčastniť všetkých aktivít vybranej kategórie Baby Balance. Ak si aj napriek tomu nebudete vedieť rady, napíšte nám a my Vám radi pomôžeme.

Mini

3-12 mesiacov

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí, preto MINI Balansákov rozďeľujeme do troch skupín
MINI 1 (3-5 mes.)
MINI 2 (6-8 mes.)
MINI 3 (9-12 mes.)

Čo sa tu dozviete?

 • spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s dieťatkom hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji
 • ako s dieťatkom cvičiť, aby sme mu pomohli posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľniť
 • ako primerane veku rozvíjať jemnú motoriku
 • spôsoby uchopovania predmetov u detí a manipulácia s nimi
 • spoznáte hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia
 • samozrejme podporíme porozumenie reči a artikuláciu
 • a ukážeme Vám rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému rozvoju dieťaťa nie len po psychickej ale aj intelektuálnej a pohybovej stránke

Explorer

13-25 mesiacov

Dynamické striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovujú charakteru detí v tomto období. Deti budú skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet.

Balansáci sa v kurze Explorer naučia​

 • pracovať v skupine
 • spolupracovať s lektorom
 • reagovať na výzvy a i.
 • Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej aj skupinovej báze, ktorá je viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny.

Junior

2-3 roky

Hlavným cieľom projektu je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”.

Na čo sa môžu Juniori tešiť?​

 • na zdolávanie prvých pravidiel
 • na cvičenie s vlastným telom s veľkým množstvom pomôcok
 • na malé – veľké choreografie
 • naučíme sa samostatne pracovať
 • budeme pracovať na budovaní tolerantného prístupu a trpezlivosti a i.
 • Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ – radostné obdobie prvého samostatného konania.

Kurzy Baby Balance v Trnave cvičí Občianske združenie Šišky, IČO 51917386, Schumerova ulica 8892/26, 91701 Trnava, Slovenská republika