Baby Balance

Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu, podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.

Kurz je vhodný pre deti od 3 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Pre deti od 3 mesiacov,

až kým detičky nenastúpia do škôlky.

Baby Balance je pedagogický projekt,

ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.​

Rešpektujeme individuálne potreby detí

a dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.​

Prečo Baby Balance?

Čo Vás čaká?

Kategórie Baby Balance

Pri zaradení do kategórií nie vždy záleží len na veku, ale hlavne v mini kategóriách rozdeľujme deti podľa pohybových prejavov dieťatka. Každá z kategórií sa ešte rozdeľuje podľa aktuálneho veku a pohybového prejavu dieťaťa.

Ak si neviete vybrať správnu kategóriu, využite nášho pomocníka. V prípade, že máte menej ako 3 mesiace a máte záujem o individuálne konzultácie, neváhajte nám napísať.

Rovnováha nielen v pohybe

Našim zámerom je vzdelávať rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa od 0 do 3 rokov. Skúmame rané vývinové obdobie pri práci s rodičmi a deťmi. Súčasťou nášho tímu sú odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s touto problematikou ako pedagogika, fyzioterapia, detská psychológia, sociológia, spánkové poradenstvo a pod. Na základe získaných dlhoročných teoretických znalostí a praktických skúseností sa snažíme zdieľať informácie so širokou verejnosťou o možnostiach využitia potenciálu tohto intenzívneho vývinového obdobia.

Naši lektori Baby Balance

Na hodinách Baby Balance sa na vás tešia Peťa Blaňárová, Petra Reis, Kaja Suchožová a Soňa Šišková.

Kurz je vhodný pre deti od 3 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Kurzy Baby Balance v Trnave cvičí Občianske združenie Šišky, IČO 51917386, Schumerova ulica 8892/26, 91701 Trnava, Slovenská republika