Baby Balance Junior

Naši najväčší z najmenších. Hlavným cieľom Juniorov je príprava na škôlku.

Kurz je vhodný pre deti od 27 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Junior

Hlavným cieľom projektu Baby Balance je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”. To je hlavnou náplňou kategórie Junior synchrónne s vyššou pohybovou náročnosťou.

Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém, vlastnou prezentáciou, pomocou iných kamarátov, samostatnou prácou, a pod. Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. Učíme sa malé choreografie. Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ 🙂 Radostné obdobie prvého samostatného konania.

Čo je súčasťou našich týždenných stretnutí:

  • Informácie ohľadom postupnosti psychomotorického vývinu, nielen  s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií. Pohľad na dieťa v celistvosti.
  • Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča.
  • V tejto kategórii sa zameriame na posilnenie svalového korzetu trupu, koordináciu, rovnováhu a stabilitu. Vysvetlíme si postupnosť rozvíjania chôdze, zameriame sa na chodidlá detí a správnu prvú obuv, či jej samotnú potrebu.
  • Budeme sa venovať aj ďalším dôležitým aspektom vývinu: kognitívne zrenie – myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunikácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, zapájanie všetkých zmyslov- vnímanie, sociálne a emocionálne zrenie, hra ako forma učenia, dotyk ako nástroj stimulujúci výraznou mierou zdravý vývin dieťaťa v celistvosti.
  • Posilnenie vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.

 

Jedna hodina v kurzoch Junior trvá 60 minút a stretávame sa v rámci kurzu jeden krát do týždňa.

Kategória Baby Balance Junior nie je pre vás? Pozrite si naše ostatné kurzy...

Naši lektori Baby Balance

Na hodinách Baby Balance sa na vás tešia Peťa Blaňárová, Petra Reis, Kaja Suchožová a Soňa Šišková.

Kurz je vhodný pre deti od 3 mesiacov. Cena za aktuálny semester je zobrazená pri prihlasovaní.

Kurzy Baby Balance v Trnave cvičí Občianske združenie Šišky, IČO 51917386, Schumerova ulica 8892/26, 91701 Trnava, Slovenská republika