Baby Balance už aj v

Neváhajte sa prihlásiť a vyskúšať si, aké to je tráviť s deťmi čas aktívne, užitočne a užiť si pritom kopec zábavy.

Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Prečo Baby Balance?

 • stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí
 • uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
 • podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
 • vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
 • je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

 • rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
 • tanečno – pohybové choreografie
 • riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav
 • základné rytmické cvičenia
 • pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov
 • rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí
 • relaxačné aktivity
 • orientácia v priestore a i.

Rovnováha nielen v pohybe...

už aj v trnave

Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu, podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.

Soňa

Na kurzoch Baby Balance v Trnave sa na Vás teší

Soňa

Lektor Baby Balance

Napísali nám...

Close Menu